WORLD=U logo

WORLD=U Food Tour 2015 in Alkmaar

De World=U Food Tour is gestart in Alkmaar. Dertig jongeren zijn, op uitnodiging van de Rabobank, met elkaar in gesprek gegaan over het voedselvraagstuk. Een verslag van Lian Jongejan:

Al aan het begin van de avond werd dit toch wel lastige thema snel duidelijker door presentaties over Banking for Food en de Rabobank Foundation door Simone Groenendijk en Mitch Schoorl.

Banking for Food

Even terug in de tijd: in de jaren ’60 van de 19e eeuw ontstaan op het Duitse platteland landbouwkredietverenigingen die voorzien in de kredietbehoefte van lokale, veelal arme, boeren. Deze vereniging verschaft leden krediet uit lokaal aangetrokken spaargelden. Dit idee van Friedrich-Wilhelm Raiffeisen voor de kredietcoöperatie slaat ook in Nederland aan. Na 1895 ontstaan de eerste coöperatieve boerenleenbanken in Nederland, om boeren en tuinders te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun bedrijven. Hieruit is Banking for Food ontstaan, een initiatief van Rabobank.

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten. Mensen die hard werken om een (economisch) zelfstandig bestaan op te bouwen verdienen onze steun. Financieel én door de inzet van onze expertise en ons netwerk.

Over de avond zelf

De eerste dialoogavond was een groot succes. Mede door de grote opkomst en goede organisatie was het een geslaagde avond. Zoals al eerder genoemd zijn er eerst twee presentaties te geven. Aansluitend een afsluitende presentatie van Saar Francken waarna de jongeren met elkaar in dialoog zijn geweest. De groep werd in 5 kleinere groepjes verdeeld. In iedere groep zijn natuurlijk andere onderwerpen aan bod gekomen, maar overkoepelend is de ongelijke verdeling van voedsel. Iedere groep heeft ervaringen met elkaar gedeeld, met elkaar gedroomd over de ideale wereld en daarna hebben ze bedacht hoe we dit concreet kunnen maken. Hoe gaan wij deze wereld problemen op lokaal niveau verbeteren?

IMG_9655

De Jongerenraad

De begeleiding van de groepjes wordt gedaan door de leden van de Jongerenraad. De Jongerenraad bestaat momenteel uit 10 jongeren uit regio Alkmaar. Maandelijks komt de Jongerenraad bijeen, de Jongerenraad vormt een klankbord voor de jongeren in de omgeving, en proberen jongeren bij de bank te betrekken. Daarvoor zijn zij onder andere bezig met verschillende projecten, een daarvan is World=U. Klinkt dit je als muziek in de oren? We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden dus meld je aan!

IMG_9667

Vervolg van World=U Food tour

De eerste dialoog was een groot succes, maar hier blijft het niet bij. Er komen nog twee avonden. De eerstkomende avond zal op een nog nader te bepalen locatie zijn bij een klant van de Rabobank. We gaan dan weer in dialoog over het thema voedsel en komen we te weten wat de alledaagse problemen zijn van deze klant op het gebied van zijn bedrijf.
Comments are closed.

Back to Top ↑