WORLD=U logo

3 issues van WORLD=U

streepjes2

Hoe wil jij dat de wereld er in de toekomst uit ziet?
Klimaatverandering, armoede en voedselschaarste zijn grote uitdagingen waar iedereen overal te wereld mee te maken heeft. Om de aarde nu en in de toekomst leefbaar te houden is het belangrijk om te kijken naar duurzame oplossingen. WORLD=U mobiliseert jongeren rondom mondiale vraagstukken over duurzaamheid. In 2017 wordt gefocust op het thema ‘voedsel’ tijdens de WORLD=U Food Tour.

Eerdere WORLD=U expedities die van 2012-2016 in 26 steden in Nederland plaatsvonden gingen over de volgende 3 issues:

3issues

Klimaatverandering
IJsberen op smeltende schotsen. Modderige vlaktes waar ooit regenwoud was. Overstromingen. Of juist uitgedroogde rivieren en gebrek aan drinkwater. Het zijn inmiddels bekende beelden. Ze onderstrepen dat de mens de grootste bedreiging vormt voor de natuur. En daarmee ook voor zichzelf. Want de uitputting van grondstoffen en de klimaatverandering hebben grote gevolgen voor de gezondheid van mensen, dieren en natuur. De veranderingen gaan te snel, de aarde kan ze niet opvangen.
Hoe kunnen we samen de oorzaken van klimaatverandering wereldwijd aanpakken? En hoe kun jij daar in je eigen omgeving al mee aan de slag?

Het WORLD=U Team in Almere voerde bijvoorbeeld actie om plastic tasjes uit te bannen. Het winkelend publiek kreeg bij inlevering van hun plastic tassen een duurzaam exemplaar. Van alle ingezamelde plastic tasjes werd een kunstwerk gemaakt. Zo vroegen de jongeren aandacht voor een gemakkelijke manier om zelf iets bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

almere

 

Voedsel voor iedereen
Meer dan 7 miljard mensen bevolken onze aarde. Bijna een miljard van hen is ondervoed. En de wereldbevolking blijft nog altijd snel stijgen. In 2050 zullen we de aarde delen met ruim 9 miljard medebewoners. De grote kwestie is dan ook: hoe gaan we met z’n allen zorgen dat iedereen nu en in de toekomst nog voldoende te eten heeft?
Het belang is dus erg groot om de voedselvoorziening ingrijpend te verbeteren. Niet alleen omdat er meer mensen bij zullen komen. Ook omdat door klimaatverandering de beschikbaarheid van schoon water en vruchtbare akkergrond steeds verder onder druk komt te staan.
Hoe kunnen we bouwen aan duurzame voedselketens? Welke slimme technologische oplossingen en innovaties komen daarbij van pas? En welke rol kun jij als consument spelen om de druk op de voedselketen te verlagen?

WORLD=U Team Sint-Oedenrode en Schijndel organiseerde een benefiet diner voor de voedselbank om hun boodschap over voedsel over te brengen aan de mensen in Sint-Oedenrode en Schijndel!

eten eten

Financiële zelfredzaamheid
Alle burgers, waar ook ter wereld, hebben een financiële basis nodig om te kunnen leven. Maar hoe wordt die basis gecreëerd? Veel mensen in de wereld kennen geen financiële zekerheid. Terwijl dat een belangrijke voorwaarde is voor een zelfstandig en prettig leven. Geld speelt een belangrijke rol, maar ook financiële educatie is essentieel. Om op eigen benen te kunnen staan moet je goed met geld om kunnen gaan. En wat als de welvaart afneemt, zoals tijdens een crisis? Wat zijn dan de basisbehoeften?

Hoe kunnen we mensen zelfredzamer maken? Hier of in ontwikkelingslanden? En hoe kun jij daar in je eigen omgeving al mee aan de slag?

WORLD=U Team Westelijke Mijnstreek maakte in 2014 een budget kookboek met gezonde recepten voor een smalle beurs. Bekijk het kookboek hier.

wm


Back to Top ↑
  • WORLD=U op YouTube

  • WORLD=U op Twitter

  • WORLD=U op Facebook