WORLD=U logo

Contact

streepjes2

WORLD=U is een jongerenbeweging die jongeren mobiliseert voor een duurzame toekomst.

WORLD=U is een initiatief van Rabobank Foundation en Nederland in Dialoog uitgevoerd door NJR.

NJR
De projectcoördinatie van WORLD=U ligt vanaf 2017 in handen van NJR. Als het jongerennetwerk van Nederland, met ruim 35 landelijke lidorganisaties, hebben wij een belangrijke rol in het vormgeven van de toekomst van ons land. Elke dag werken wij eraan dat onze maatschappij meer kansen biedt aan jongeren en dat meer jongeren ook gebruik maken van die kansen en hun stempel zetten op de samenleving. Met onze jongerenprojecten bereiken we elk jaar 100.000 jongeren. Met onze lobby en beleidsadvies beïnvloeden we overheden en instellingen, van gemeenten en Tweede Kamer, tot EU en VN.

Contact:
Marjolein Quist
Projectleider WORLD=U
marjoleinquist@njr.nl

Founding Partners

Rabobank Foundation, Wereld Natuur Fonds en Nederland in Dialoog staan aan de wieg van WORLD=U. Zij namen in 2012 gezamenlijk het initiatief voor WORLD=U en maakten de edities van 2012 en 2013-2014 mogelijk. Ze zijn in 2017 nog steeds betrokken bij de activiteiten van WORLD=U.

De initiatiefnemers leggen hier uit wat hun doelstellingen zijn met WORLD=U

Rabobank en Rabobank Foundation
De Rabobank is een coöperatieve bank voor en door klanten en wil bijdragen aan een duurzame en economische ontwikkeling. De Rabobank richtte ruim honderd jaar geleden een bank op zonder aandeelhouders. Dat is het idee van de coöperatie. Samen sta je sterker en kom je verder dan alleen. De Rabobank brengt met WORLD=U jongeren en ondernemers met elkaar in gesprek over duurzame issues. Vanaf 2016 staat een visie op voedsel centraal in de WORLD=U Food Tour.

Nederland in Dialoog
Wil mensen met elkaar in een inspirerend en betekenisvol gesprek brengen. Nederland in Dialoog doet dit jaarlijks in heel Nederland tijdens de Week van de Dialoog. In WORLD=U ontdek je je eigen betrokkenheid bij de vraagstukken door middel van dialoog. De dialoog in alle activiteiten van WORLD=U is gebaseerd op de methodiek van Nederland in Dialoog en wordt begeleid door Adviseurs in Dialoog of door hen getrainde jongeren.

Wereld Natuur Fonds
Bouwt aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. In het belang van die natuur. En in het belang van de mens die de natuur nodig heeft. Het Wereld Natuur Fonds vindt het belangrijk om jongeren daar al vroeg bij te betrekken en stelt haar kennis en expertise ter beschikking van de WORLD=U jongeren.

De nog steeds betrokken founding partners:

olga  Olga Plokhooij – Nederland in Dialoog

lieke  Lieke Verhofstad – Rabobank Foundation

 


Comments are closed.

Back to Top ↑