WORLD=U logo

Bedrijven

streepjes2

Voor bedrijven of organisaties

WORLD=U organiseert in samenwerking met uw bedrijf of organisatie een WORLD=U Tour of een WORLD=U Expeditie. Wilt u graag met uw eigen klanten, ondernemers en jongeren in gesprek over een duurzaamheidsissue en samen tot actie komen dan maken wij graag een programma op maat.

  • De WORLD=U Tour bestaat uit 4 ontmoetingen met jongeren en ondernemers rondom één thema. WORLD=U is vooral op zoek naar bedrijven of organisaties die met ons willen samenwerken om een WORLD=U Climate of Energy Tour te organiseren.
  • De WORLD=U Expeditie is een langer traject. Tijdens deze ‘reis’ kunnen meerdere thema’s aan bod komen en wordt toegewerkt naar een actie in de lokale leefomgeving.

Bedrijven of organisaties met interesse kunnen contact opnemen met Marjolein Quist via mail: marjoleinquist@njr.nl


Comments are closed.

Back to Top ↑